Prirodni dijamanti ZRIN

Prilikom kupnje nakita s dijamantima, kao potvrdu autentičnosti, najvažnije je dobiti međunarodni certifikat s instituta za ispitivanje dijamanata koji je priznat u cijelom svijetu.

ZRIN, kao uvoznik dijamanata za hrvatsko tržište, uz kupljeni predmet s dijamantom od 0.06 ct (2.30 mm) nadalje, uvijek daje i  međunarodni certifikat.

To je izrazito bitno, jer ako nemate međunarodni certifikat (s GIA, IGI, HRD ili nekog drugog međunarodnog nezavisnog instituta za ispitivanje i procjenu dijamanata), ne možete biti 100 % sigurni da ste dobili onaj dijamant koji ste i platili (mislimo na određenu karatažu, boju i čistoću), i teško ga je prodati ako se ikada odlučite za to.

Uz međunarodni certifikat u ZRIN-u dobivate i naš certifikat koji potvrđuje da je taj dijamant koji ste kupili ugrađen u predmet koji ste kupili (prsten, privjesak, naušnice ili neki drugi komad nakita)

Svaki certifikat ima svoju šifru (report number) koja je jedinstvena.

U ZRIN-u možete kupiti i samo dijamant s certifikatom bez ugradnje u neki predmet.

 

O prirodnim dijamantima

Dijamant je najtvrđi mineral koji postoji u prirodi te je samim time na Mohsovoj skali tvrdoće zauzeo najviše mjesto s tvrdoćom 10.  Zbog svoje tvrdoće ne može se izgrepsti i vječno zadržava svoj prvotni sjaj.

Glavne karakteristike dijamanta poznate su kao 4C, što predstavlja karatažu dijamanta (carat), boju (color), čistoću (clarity) i rez (cut).

Karataža (carat),

Kada se radi o karataži dijamanta, ono što mnoge zbunjuje, ona zapravo predstavlja težinu samog dijamanta, a ne njegovu veličinu.

Boja (color),

Skala boje dijamanta ide od boje D do boje Z. Boja D označava najbjelji, odnosno bezbojni dijamant, u koje se ubrajaju i boje E i F. Kako se približavamo boji Z, dijamanti poprimaju blago žućkastu boju.

Čistoća (clarity)

Čistoća dijamanta označava prisutstvo inkluzija (nečistoća) unutar dijamanta. Što je više inkluzija, čistoća dijamanta je slabija. Najčišći dijamanti imaju oznaku čistoće IF (Internally flawless- besprijekoran). Nakon njih na skali čistoće je VVS1 i VVS2 (very very slightly included- vrlo vrlo malo nečistoća uključeno), iza čega dolaze VS1 i VS2, pa Si1 i Si2,  I1, I2 i I3… Treba napomenuti da na dijamantima od 0.05 ct do 0.80 ct, inkluzije (nečistoće), npr. Si1 i Si2, nisu vidljive golim okom. Od 1 ct nadalje, inkluzije na dijamatu kvalitete Si1 ili Si2 bi se mogle vidjeti golim okom.

Rez (cut)

Ono što najvše utječe na sjaj dijamanta i njegovu refleksiju svjetlosti je rez dijamanta. Savršen rez s prekrasnim sjajem ima oznaku IDEAL. Odmah iza je oznaka EXCELLENT pa VERY GOOD, GOOD, FAIR i na zadnjem je mjestu oznaka POOR koja označava najlošiji rez dijamanta.

 

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u vezi kupovine dijamanata možete nas kontaktirati.

E-mail: info@zrin.com

Telefon: 099 440 1980

Vaš ZRIN

 

IGI-certifikat-za-dijamant
Međunarodni certifikat s instituta za ispitivanje dijamanata